EQIP.ICT Spel

Voor u ligt een document met een beschrijving van een ICT-game. ICT staat voor Informatie- en Communicatie Technologie. Deze game die ontwikkeld is/wordt is bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar. Dit om middels een interactieve wijze jongeren kennis te laten maken met het vak ICT, de rollen en functies die er bestaan binnen de ICT en het maatschappelijke belang van ICT in onze samenleving.


Uit diverse onderzoeken is gebleken dat zowel leraren/decanen op onder andere het VO (Voortgezet Onderwijs) als de ICT-branche niet of nauwelijks weet uit te leggen wat een ICT’er doet, wat je met een ICT-studie kunt bereiken en wat voor toegevoegde waarde ICT levert aan de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat steeds minder jongeren kiezen voor een ICT-studie waardoor er een tekort van ca. 12.000 ICT’ers in 2010 wordt verwacht. Redenen voor het niet kiezen van een ICT-studie is veelal omdat: 1. het onduidelijk is wat voor toekomstmogelijkheden er zijn dan wel wat het inhoudt; 2. ICT (volgens diverse onderzoeken) een technisch en ingewikkeld imago bezit. Vanuit een grote passie voor het vak is dan ook het lespakket inclusief ICT-game ontstaan welke de vooroordelen en onduidelijkheden van een carrière in de ICT zal wegnemen. 

Dit document dient als Businesscase ten behoeve van het concept lespakket met als onderdeel EQIP.ICT game. Het EQIP.ICT game dient verder ontwikkeld en uitgebreid te worden en daarvoor is financiering nodig. 

Het doel is dan ook om middels dit document subsidieaanvragen in te dienen voor het doorontwikkelen van dit product. 

Bent u inmiddels geinteresseerd geraakt of nieuwschierig dan nodig ik u uit om de Business Case door te nemen. Ik kijk dan ook uit naar uw reactie.